Läger 2016 Kombatträning

Kombatträningen leddes av en väl erfaren och rutinerad kombatinstruktör Da Sifu Louis Linn som hela tiden såg till att vi gjorde korrekt.