O Shin Chuen – Fem djurs stil

oshinchuenO Shin Chuen – 五形拳

Skövde Wushuförening studerar stilen O Shin Chuen® (fem djurs stil) som är vår chefsinstruktör Da Sifu Louis Linn’s familjestil som har funnits i hans familj i flera generationer.

O Shin Chuen®, på mandarin kinesiska (Ngo Hien Gun, på fukien-dialekt/fujinesiska), är en stil från fujian (fukien) Shaolin systemet och är baserat på studier av fem djur – drake, tiger, trana, orm och panter. De fem djuren är representerade i de fem former som utgör stilens uppslagsverk för olika attack- och försvarsmetoder.

Träningen i O Shin Chuen lägger stor vikt på att förbättra vår fysiska och mentala förmåga att utföra snabba och komplicerade rörelser med precision. De fem egenskaperna vi söker att behärska är styrka, smidighet, snabbhet, stamina och precision.

Denna stil är inte bara populär för sitt effektiva självförsvarsystem och den allsidiga träningsformen utan också för sin effektiva träningsmetod som utvecklats av Da Sifu Louis Linn baserat på hans mångåriga erfarenheter inom stridskonst-självförsvar och fysisk och mental utveckling.

Da Sifu Louis Linn lärde sig stilen från sin bortgångne farbror Master Lim Tsua och han är idag den ende mästaren som för denna familjestil i västvärlden. Genom år av praktiserande och med olika erfarenheter i stridskonst, har Da Sifu Linn visat att stilen har ett effektivt självförsvarsystem.

När Da Sifu Linn etablerade O Shin Chuen i Sverige 1975 och således introducerade kinesisk kampsport i Sverige, anpassade han stilen för västerländska träningsförhållanden och koreograferade om de ursprungliga djurformerna från sin familjestil till de fem djurformerna vi idag tränar i Skövde Wushuförening och inom Louis Linn O Shin Chuen Union.

Fem Formad Näve

De kinesiska skrivtecknen för stilen betyder ordagrannt – fem formad näve – och brukar fritt översättas som fem djurs stil då stilen baseras på studier av fem olika djur.

Namnet O Shin Chuen® är en egen utformning konstruerad då Da Sifu Linn etablerade sig i Sverige och är ett registrerat varumärke. Enligt Wade-Giles systemet, som baseras på engelskt uttal, skulle det skrivas Wu Hsing Chuan. I Pinying systemet, som är utformat för kinesiskt uttal, skrivs detWuxingquan.

Studier av djurs egenskaper

O Shin Chuen bygger på Hǔ-Hè-Lóng-Sé-Pào system (Tiger-Trana-Drake-Orm-Panter) där man använder sig av de fem djurens typiska karaktärsdrag. Varje djur har olika inriktning och de fem egenskaperna utgör en helhet av människan: styrka, precision, tanke, snabbhet och rörlighet.

Att lära sig O Shin Chuen innebär inte bara att man måste bemästra djurformerna utan också bemästra de olika djurens egenskaper med de olika handteknikerna – stick med fingrar, grepp-, lås- och slagtekniker. Att lära sig ett helt system tar en livstid med mycket tålamod och hård träning. Formträningen innebär att man först kopierar rörelserna och tränar rörelsernas använding i enkel tvekamp och på den avancerade nivån översätts rörelserna till mer komplicerade attack- och försvarsmetoder.

Djurformerna

De fem djurformerna i O Shin Chuen utgör den grund som behövs för att bemästra stilen där handens utformning och benens steg och ställningar symboliserar de fem olika djuren.

Lóng Shin 龍形 – Drakens formDragonred-smallDrakens form karaktäriseras av växlande tempo och drakehanden representerar drakens klor. Rörelserna eftersträvar utveckling av tanke och sinne.
Hǔ Shin 虎形 – Tigerns formTigerred-smallTigerns form karaktäriseras av tigerns låga tigerställningar och handen representerar tigerns tass. Rörelserna eftersträvar att bygga upp ben och muskler.
Hè Shin 鶴形 – Tranans formCranered-smallTranans form karaktäriseras av tranans långa ben tranamed höga ställningar och handen representerar tranans näbb. Rörelserna eftersträvar att utveckla kroppens balans och rörelsernas precision.
Sé Shin 蛇形 – Ormens formSnakered-smallOrmens form karaktäriseras av ormens blixtsnabbaorm attacker och handen representerar ormens huvud. Rörelserna eftersträvar att utveckla snabbhet och timing.
Pào Shin 豹形 – Panterns formPantherred-smallPanterns form karaktäriseras av panterns smidighet panteroch handen representerar panterns tass. Rörelserna eftersträvar att utveckla flexibilitet i senor.