Ordlista

Ordlista – O Shin Chuen

Räkneord

Ett                                       Ii

Två                                     Aör

Tre                                      San

Fyra                                    Su

Fem                                    Oo

Sex                                     Lyo

Sju                                      Tji

Åtta                                     Pa

Nio                                      Djå

Tio                                      Zu

 

Ställningar

3-7-ställning                       San tji po

Ryttarställning                    Ma po

Bågskytteställning              Gong po

Korsställning                      Tza po

Kattställning                       Shy po

 

Övrigt

Armbågsattack                   Tsou tji

Knäattack                           Chi ji

 

Stretchsparkar

Tänjning framåt                 Tien tai tiao

Tänjning bakåt                   Hou tai tiao

Tänjning åt sidan               Tsö tai tiao

Inre cirkeltänjning              Nei tsoan toei

Yttre cirkeltänjning            Wai tsoan toei

 

Sparkar

Framåtspark                       Tien ti

Rundspark                          Shuen ti

Sidspark                             Tsö ti

Tryckspark                          Tsoai ti

Bakåtspark                          Hou ti

Hjulspark                            Fan shuen ti

Piskspark                            Pan fan shuen ti

 

Slag

Rakt slag                             Zu chuen

Krokslag                             Gou chuen

“Backhandslag”                  Li chuen

Korsslag                             Hen chuen

 

Svep

Framåtsvep                         Tien sao toei

Bakåtsvep                           Hou sao toei

Korssvep                             Hen sao toei

 

Former

Nybörjarform                      O shin chuen

Drakens form                      Long shin

Tigerns form                       Hoo shin

Tranans form                      Hö shin

Ormens form                      Sö shin

Panterns form                     Pao shin

 

Observera – denna förteckning visar ett ungefärligt uttal av orden.