Träningstider och avgifter

Träningstider

 • Barn/ungdom 7 – 13 år (Nybörjare och fortsättningsnivå)
  Måndag kl 17:30 – 18:30
  Onsdag kl 17:30 – 18:30
 • Nybörjare/vuxen 14 år och uppåt
  Måndag kl 17:30 – 18:30
  Onsdag kl 17:30 – 18:30
 • Fortsättning och Avancerade
  Måndag kl 18:30 – 19:45  kl 17:30 – 19:00
  Onsdag kl 18:30 – 19:45  kl 17:30 – 19:00
  Torsdag kl 18:00 – 20:00 kl 17:30 – 19:30 (gäller endast inomhus)

Träningsfria/röda dagar HT 2020

Inga röda dagar som påverkar träningstiderna.

Träningslokal

Käpplundaskolan, Havstenavägen 3, Skövde

Betalning

Betalning sker via bankgiro där följande info skall framgå om betalande medlem:

Namn: Förnamn Efternamn
Telefon: 0712345678
Grupp: Barn/ungdom, Nybörjare, Fortsättning eller Avancerad.

Bankgironummer är: 817-8477

Barn/Ungdomsgrupp – terminsavgift 600 kr

Nybörjargrupp – terminsavgift 800 kr

Fortsättning – terminsavgift 1200 kr

Avancerad – terminsavgift 1200 kr