Träningstider och avgifter

Träningstider

 • Barn/ungdom 8 – 13 år (Nybörjare och fortsättningsnivå)
  Måndag kl 17:30 – 18:30
  Onsdag kl 17:30 – 18:30
 • Nybörjare/vuxen 14 år och uppåt
  Måndag kl 17:30 – 18:30
  Onsdag kl 17:30 – 18:30
 • Fortsättning och Avancerade
  Måndag kl 17:30 – 19:00
  Onsdag kl 17:30 – 19:00
  Torsdag kl 17:30 – 19:30

Träningsfria/röda dagar

Röda helgdagar har vi normalt ingen träning.

Träningslokal

Käpplundaskolan, Havstenavägen 3, Skövde

Betalning

Betalning sker via bankgiro där följande info skall framgå om betalande medlem:

Namn: Förnamn Efternamn
Telefon: 0712345678
Grupp: Barn/ungdom, Nybörjare, Fortsättning eller Avancerad.

Bankgironummer är: 817-8477

Barn/Ungdomsgrupp – terminsavgift 700 kr

Nybörjargrupp – terminsavgift 1000 kr

Fortsättning – terminsavgift 1400 kr

Avancerad – terminsavgift 1400 kr