Ordningsregler

 • Kom till träningen i rätt anda.
 • Visa respekt för instruktörer, högre graderade och medtränande personer.
 • Uppträd oklanderligt i lokalen och var tyst under pågående träning.
 • Hälsa när du går in i eller ut från lokalen.
 • Hälsa på instruktören innan och efter träningen.
 • Avbryt inte träningen.
 • Använd korrekt, hel och ren klädsel.
 • Bär ej klockor och smycken under träningen då dessa kan orsaka skada.
 • Använd inte redskap utan lov av instruktör.
 • Mat, tuggummi, snus eller dylikt hålls utanför lokalen.
 • Vi tränar inte mot, utan med varandra.
 • Hjälp till att städa och ställa i ordning utan anmaning.
 • Avstängning från träningen kan ske om ordningsreglerna inte följs.
 • Avstängning kan även ske vid ett felaktigt uppträdande utanför lokalen.
 • Reglerna gäller även besökande i lokalen.