Skövde wushuförening sedan 1978

Ny Terminstart fr.o.m. 21 augusti

Nybörjargrupperna börjar den 28 augusti

 

Kom till Käpplundaskolan på Havstenavägen 3, måndag 28 augusti kl 18:00

Övriga tider som gäller under terminen är enligt följande grupper:

 • Barn/ungdom 7-13 år tränar kl 17:30-18:30

 • Nybörjare/Vuxna 14 år och uppåt tränar kl 17:30-18:30

 

Fortsättningsgrupperna och avancerade börjar sina träningar fr.o.m. 21 augusti.

 

Hjärtligt välkomna!

Ordlista

Ordlista – O Shin Chuen

Räkneord

Ett                                                             Ii

Två                                                            Aör

Tre                                                            San

Fyra                                                          Su

Fem                                                           Oo

Sex                                                            Lyo

Sju                                                            Tji

Åtta                                                          Pa

Nio                                                            Djå

Tio                                                            Zu

 

Ställningar

3-7-ställning                        San tji po

Ryttarställning                                          Ma po

Bågskytteställning              Gong po

Korsställning                      Tza po

Kattställning                       Shy po

 

Övrigt

Armbågsattack                   Tsou tji

Knäattack                           Chi ji

 

Stretchsparkar

Tänjning framåt                  Tien tai tiao

Tänjning bakåt                    Hou tai tiao

Tänjning åt sidan                Tsö tai tiao

Inre cirkeltänjning              Nei tsoan toei

Yttre cirkeltänjning            Wai tsoan toei

 

Sparkar

Framåtspark                        Tien ti

Rundspark                          Shuen ti

Sidspark                              Tsö ti

Tryckspark                          Tsoai ti

Bakåtspark                          Hou ti

Hjulspark                            Fan shuen ti

Piskspark                            Pan fan shuen ti

 

Slag

Rakt slag                             Zu chuen

Krokslag                             Gou chuen

“Backhandslag”                  Li chuen

Korsslag                              Hen chuen

 

Svep

Framåtsvep                         Tien sao toei

Bakåtsvep                           Hou sao toei

Korssvep                             Hen sao toei

 

Former

Nybörjarform                                           O shin chuen tji zu

Drakens form                                           Long shin

Tigerns form                       Hoo shin

Tranans form                      Hö shin

Ormens form                      Sö shin

Panterns form                                           Pao shin

 

Observera – denna förteckning visar ett ungefärligt uttal av orden.

 

 

 

Skövde Wushuförening | Klassisk kinesisk stridskonst sedan 1978 © 2015 Frontier Theme